مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
تازه ها
بازدید دکتر پورکاظمی از ایستگاه قره سو
چهار شنبه 1 اسفند 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
تاریخ: 28 بهمن 97

مکان: ایستگاه تحقیقاتی قره سو

دکتر پور کاظمی ریاست ودکتر سید مرتضایی معاونت پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از ایستگاه تحقیقاتی قره سو بازدید بعمل آوردند. به گزارش روابط عمومی مرکز دکتر پورکاظمی از پروژه های تحقیقاتی درحال اجرا و پروژه های عمرانی ایستگاه شامل سالن تازه تاسیس تکثیر، مخزن جدید آب ، حوضچه های ذخیره آب ژئو ممبران و ساختمان سرایداری بازدید بعمل آوردند. ایشان ضمن قدردانی از زحمات پرسنل بر برنامه ریزی مدون و هدفمند برای ایستگاه تاکید نمودند. درادامه از ماهیان کپور و کلمه بانک ژن زنده کپور و کلمه که در ایستگاه در حال اجرا می باشدو ماهیان کفال خاکستری پروژه ی تکثیروتولید بچه ماهی کفال خاکستری بازدید نموده و نیز تاکید نمودند در صورت امکان از جمعیت های مختلف ماهیان کپور در استان نیز ذخایری جمع آوری شود.
تعداد بازديد:291
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co