مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
تازه ها
شرکت در جلسه بررسی پروژه تکثیر و تولید بچه ماهی کفال خاکستری در استان گلستان
چهار شنبه 3 بهمن 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
تاریخ: 30 دیماه 97

مکان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

بمنظور بررسی روند پیشروفت پروژه کفال، جلسه ای با حضور دکتر پورکاظمی ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکترسید مرتضایی، دکتر حافظیه، دکترآقایی مقدم به همراه مجری و همکارمحترم پروژه تکثیرو تولید بچه ماهی کفال خاکستری در استان گلستان برگزارگردید. به گزارش روابط عمومی مرکزابتدا دکتر پورکاظمی ضمن خوش آمد گویی به همکاران سولاتی را درخصوص روند اجرای پروژه کفال و دلایل عدم پیشرفت آن مطرح کردند. در ادامه دکتر سید مرتضایی، معاونت پژوهش و فناوری موسسه توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت وتوقف این پروژه ارائه نمودند. سپس دکترآقایی مقدم نیز توضیحاتی در خصوص پیگیری های مرکز در خصوص فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیازنگهداری مولدین و تکثیر آنها، تهیه مولدین وحشی و پرورشی و دلایل توقف پروژه ارائه کرد. همچنین دکترحسینی مجری و مهندس میرهاشمی همکار پروژه نیز گزارشی از قراردادپروژه و زیرساخت ها و وسایل و مواد موردنیازتهیه مولد، نگهداری و تکثیرو تولید بچه ماهی ارائه نمودند. درپایان مقررگردید گزارشی از زیرساخت های مرکز آموزش آبزیان آب شور گمیشان و محاسبات جدیدی درخصوص نیازمندی های پروژه توسط مرکز تهیه و ارسال گردد. همچنین مقرر شدجلسه ای نیز با حضور دکتر پورکاظمی و هیات همراه، مدیرکل شیلات استان گلستان و هیات همراه و مجری و کارشناسان مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان بمنظور هماهنگی در اجرای پروژه کفال در محل مرکز آموزش برگزار گردد. جلسه با ذکر صلواتی برمحمد و آل محمد خاتمه یافت.
تعداد بازديد:262
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co