مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     پنج شنبه 27 خرداد 1400   ثبت نام ورود  
تازه ها
برگزاری جلسه مشترک مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی با دانشگاه آزاد اسلامی آزاد شهر
يک شنبه 23 دی 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
مکان : سالن کنفرانس مرکز تحقیقات شیلات استان

تاریخ : 1397/10/22

به گزارش روابط عمومی مرکز ،جلسه مشترکی بین این مرکز و دانشگاه آزاد اسلامی آزاد شهر در مورخه 22/10/1397 درمحل سالن کنفرانس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی تشکیل گردید. دراین جلسه درخصوص انجام پروژه ها ، نشست های تخصصی ، همایش های مشترک و تدوین پروتکل مشترک جهت نظارت براجرای مدیریت برمزارع پرورشی ماهیان گرمابی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در این نشست موارد ذیل مورد توافق طرفین قرار گرفت : 1- تدوین پروتکل مشترک درخصوص برگزاری جلسات ، نشست های تخصصی ، همایش مشترک 2- برگزاری نشست هایی با مزرعه داران به منظور آموزش های لازم درخصوص مدیریت پرورشی مزارع، افزایش تولید در هکتارو نظارت براجرای پرورش ماهی در طول دوره پرورش 3- هماهنگی دراجرایی کردن و نظارت نمودن برمراحل پرورش جهت افزایش تولید ماهی در سطح در مزارع پرورش ماهیان گرمابی توافق شده 4- برگزاری همایش های مشترک با دعوت از اساتید خارجی با عنوان چالش های پرورش ماهیان گرمابی در استان ودر سطح ملی
تعداد بازديد:150
Copyright (c) 2021 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co