مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
تازه ها
برگزاری جلسه مشترک مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی با دانشگاه آزاد اسلامی آزاد شهر
يک شنبه 23 دی 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
مکان : سالن کنفرانس مرکز تحقیقات شیلات استان

تاریخ : 1397/10/22

به گزارش روابط عمومی مرکز ،جلسه مشترکی بین این مرکز و دانشگاه آزاد اسلامی آزاد شهر در مورخه 22/10/1397 درمحل سالن کنفرانس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی تشکیل گردید. دراین جلسه درخصوص انجام پروژه ها ، نشست های تخصصی ، همایش های مشترک و تدوین پروتکل مشترک جهت نظارت براجرای مدیریت برمزارع پرورشی ماهیان گرمابی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در این نشست موارد ذیل مورد توافق طرفین قرار گرفت : 1- تدوین پروتکل مشترک درخصوص برگزاری جلسات ، نشست های تخصصی ، همایش مشترک 2- برگزاری نشست هایی با مزرعه داران به منظور آموزش های لازم درخصوص مدیریت پرورشی مزارع، افزایش تولید در هکتارو نظارت براجرای پرورش ماهی در طول دوره پرورش 3- هماهنگی دراجرایی کردن و نظارت نمودن برمراحل پرورش جهت افزایش تولید ماهی در سطح در مزارع پرورش ماهیان گرمابی توافق شده 4- برگزاری همایش های مشترک با دعوت از اساتید خارجی با عنوان چالش های پرورش ماهیان گرمابی در استان ودر سطح ملی
تعداد بازديد:237
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co