مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
خبرهای علمی
اولین نشست تخصصی و هم اندیشی ارزیابی و مدیریت ذخایر ماهیان استخوانی دریای خزر (گذشته ، حال ، آینده )
يک شنبه 16 دی 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
تاریخ برگزاری :1397/10/12

مکان : سالن اجتماعات اداره کل شیلات استان گلستان

به گزارش روابط عمومی مرکز اولین نشست تخصصی و هم اندیشی ارزیابی و مدیریت ذخایر ماهیان استخوانی دریای خزر (گذشته ، حال ، آینده)روز چهارشنبه مورخ 12/10/97 در مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان با همکاری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و اداره کل شیلات استان گلستان در محل سالن اجتماعات اداره کل شیلات گلستان برگزار گردید . در این نشست تخصصی جامعه بهره بردار ،اتحادیه صیادان ماهیان استخوانی و تعاونی های پره استان گلستان ، کارشناسان مراکز بازسازی ذخایر استان ، کارشناسان معاونت صید و کارشناسان بخش بازسازی ذخایر مرکز شرکت داشتند ،در آغاز آقای دکتر آقایی مقدم ضمن خوش آمد گویی برنامه کاری نشست را مطرح کردند در ادامه آقای دکتر تقوی مشاور محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و رئیس بخش بیولوژی و ارزیابی موسسه در خصوص برنامه برگزاری چنین نشست هایی و دلیل برگزاری این نشست در استان ها جهت ارتباط بیشتر تحقیقات و جامعه بهره برداری سخنانی را ارائه داشتند سپس مدیر کل محترم شیلات استان ضمن خوشامد گویی وضعیت فعالیت اداره کل در برخورد با صیادان غیرمجاز و فعالیت نیروهای حفاظت منابع استانی را ایراد کردند . سه سخنرانی در این نشست ارائه گردید ، اولین سخنرانی توسط معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی تحت عنوان بررسی عوامل درونی و بیرونی تاثیر گذار اقتصاد ماهیان استخوانی ارائه گردید سخنرانی دوم توسط آقای مهندس دریانبرد کارشناس بخش ارزیابی ذخایر پژوهشکده اکولوژی دریای خزر تحت عنوان بازسازی ذخایر و تاثیر آن بر مقدار زی توده ماهیان استخوانی مورد تحلیل قرار گرفت و در سخنرانی سوم که توسط معاون پژوهشی اکولوژی دریای خزر ارائه شد مدیریت ذخایر ماهیان استخوانی و تاثیر برخی از پارامترهای محیطی بر احیا ذخایر ماهی سفید و کفال مورد بحث و تحلیل قرار گرفت ، در ادامه نشست پرسش و پاسخ و هم اندیشی با حضور فعال اعضا اتحادیه و نمایندگان تعاونی های صیادی ، کارشناسان برگزار شد . در دامه نشست نیز از سوی کارشناسان کارگاه های بازسازی ذخایر مطالعه امکان رهاسازی مستقیم بچه ماهیان به دریا و استفاده از پتانسیل های استانی جهت فراهم کردن شرایط برای تکثیر طبیعی پیشنهادگردید. در پایان نشست پس از جمع بندی بحث ها دکتر تقوی پیشنهاد کردند جهت اطلاع از مشکلات بهره برداری و فیزیکی بیشتر چنین نشست هایی بطور ماهانه در استان ها با حضور کارشناسان تحقیقات ، اداره کل شیلات و بهره برداران صورت گیرد.
تعداد بازديد:467
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co