مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
تازه ها
بازدید از کارگاه پرورش ماهیان خاویاری بخش خصوصی
يک شنبه 2 دی 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
تاریخ بازدید:1397/09/28
به گزارش روابط عمومی مرکز ، در مورخ 28/9/97 معاون پژوهشی مرکز به همراه کارشناسان تکثیر و پرورش و آزمایشگاه مرکزی مرکز از کارگاه پرورش ماهیان خاویاری آقای مسگران واقع در دهانه فاضل آباد روستای محمد آباد در 50 کیلومتری شرق گرگان بازدید تعمل آوردند . در این بازدید وضعیت شرایط پرورش و سیستم گرمابی بکارگرفته شده مورد ببرسی قرارگرفت و مشکلات وضعیت موجود به مالک کارگاه اعلام و مقرر شد با بررسی جامع بر اساس اطلاعات خواسته شده در قالب قرارداد که خواسته های دو طرف در آن مشخص خواهد شد این همکاری صورت گیرد.
تعداد بازديد:263
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co