مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
تازه ها
عنوان: کارگاه کاربردی ماکروجلبکهای دریایی در علوم شیلاتی
چهار شنبه 28 آذر 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
مدرس: بایرام محمد قرنجیک کارشناس ارشد مرکز تحقیقات شیلات استان گلستان
محل: دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
زمان: دوشنبه مورخ 26/ 9/ 97

عناوین کارگاه: 1- آشنایی و تقسیم‌بندی گیاهان آبزی 2- بیولوژی و اکولوژی ماکروجلبکهای دریایی 3- اهمیتها و کاربردهای ماکروجلبکهای دریایی 4- فعالیتهای صورت گرفته برروی ماکروجلبکهای دریایی در دنیا و ایران خلاصه: در بند یک، تعریفی از گیاهان آبزی و تقسیم‌بندی آنها به گیاهان آب شور و شیرین صورت گرفت. گیاهان آب شور از نظر تکاملی به جلبکهای دریایی(ماکرو و میکرو)، علفهای دریایی و حراها دسته‌بندی شده و گیاهان آب شیرین نیز به گیاهان عالی گلدار و گیاهان پست (ماکرو و میکرو جلبک) تقسیم گردیدند. در بند دوم که موضوع اصلی این بحث بود، سیکل زندگی، چگونگی تکثیر و محلهای رویش ماکروجلبکهای دریایی به تفسیر صورت گرفته و در پایان به گونه‌های موجود در ایران و مهمترین آنها از نظر ارزش اقتصادی و کاربرد در آبزی‌پروری اشاره گردید. در بند سوم فوق، علاوه بر معرفی گونه‌های تجاری دنیا و ایران، کاربردهای آنها از قبیل استفاده در صنایع نساجی و بهداشتی و آرایشی، علوم پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، تغذیه، علوم کشاورزی، تهیه بیودیزل یا سوختهای زیستی، تصفیه بیولوژیکی پسابهای شهری و صنعتی و در نهایت تهیه آگاروز در دستگاه الکتروفورز مورد بحث قرار گرفت. در بند چهارم، به نحوه‌های تولید ماده خام جلبکی و محصولات استحصالی از آنها از قبیل آگار، آلژینات و کاراگینانها اشاره شد. در تولید ماده خام جلبکی، به انواع روشهای کشت و پرورش ماکروجلبکهای دریایی در دنیا و در انتها به پتانسیلهای موجود در ایران از نظر محلهای کشت و شرایطی که این محلها باید داشته باشند، گونه‌های موجود در مناطق ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و روشهایی که در کشت و پرورش این گونه‌ها میتوان استفاده نمود، بیان گردید.
تعداد بازديد:282
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co