مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
خبرهای علمی
شرکت در دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی ومحیط های محصور
شنبه 24 آذر 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
مکان : مازندران - ساری

تاریخ : 20 و21 آذر ماه 97

این همایش در طی دو روز با 26 سخنرانی علمی و 12 کارگاه آموزشی تخصصی برگزار شد.در افتتاحیه همایش ریاست محترم پژوهشکده در خصوص روند برگزاری همایش سخنانی ایرا د کردند. در ادامه دکتر قاسمی معاونت استانداری مازندران در خصوص تخصیص بودجه پژوهشی توضیحاتی ارائه کردند .همچنین دکتر پور کاظمی ریاست موسسه نیز در خصوص نقش تحقیقات در آبزی پروری توضیحاتی بیان نمودند. سخنرانی ها در دو پنل در سه شنبه و چهار شنبه برگزار شد و کارگاه ها نیز در دو بخش ، بعد از ظهر سه شنبه برگزار شد .
تعداد بازديد:365
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co