مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
خبرهای علمی
برگزاری جلسه کمیته روابط بین الملل مرکز با مسئول پژوهش و آموزش اتاق بازرگانی استان گلستان
دو شنبه 5 آذر 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
تاریخ : 1397/09/3

مکان:سالن کنفرانس مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز، جلسه کمیته روابط بین الملل مرکز روز شنبه 3/9/97 در ساعت 11.15با حضور اعضای کمیته ، کارشناسان مرکز و سرکار خانم مهندس طیبه عباسی مسئول پژوهش و آموزش اتاق بازرگانی استان گلستان در محل سالن کنفرانس مرکز برگزار شد.در این نشست خانم مهندس عباسی درباره همکاری اتاق بازرگانی با قسمت روا بط بین الملل مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان مرکز توضیحاتی ارائه کردند. درپایان جلسه نیز تصمیمات ذیل گرفته شد. 1- برگزاری نشست تخصصی خارجی ارزیابی اقتصادی ماهیان کپورو کلمه بین مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان و کشور ترکمنستان در گرگان از طریق همکاری اتاق بازرگانی 2- بررسی کمک در مقداری ازهزینه های نقل و انتقال اساتید خارجی در نشست تخصصی .
تعداد بازديد:374
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co