مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
خبرهای علمی
برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان
دو شنبه 28 آبان 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
محل برگزاری : سالن کنفرانس مرکز

تاریخ : 1397/08/28

به گزارش روابط عمومی مرکز،هجدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز ساعت 10/30 روز دوشنبه مورخ 97/8/28 در محل سالن کنفرانس مرکز پیرامون مواردی شامل :پیگیری تقویم سخنرانیهای علمی مرکز،گزارش قراردادپروژه سد بوستان ، نحوه شرکت کارشناسان در همایش های داخلی ، داوری پروژه دکتر یلقی و فعالیتهای ارتباطات بین الملل مرکزبرگزار گردید و تصمیمات لازم گرفته شد .
تعداد بازديد:1084
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co