مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
تازه ها
جلسه مشترک مرکز تحقیقات شیلات با دامپزشکی استان در خصوص مزرعه تحقیقاتی مرکزدر سایت میگوی گمیشان
شنبه 26 آبان 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
مکان : دفتر رئیس مرکز تحقیقات شیلات استان

تاریخ : 1397/08/26

به گزارش روابط عمومی مرکز، جلسه ای با حضور کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان مسائل و الزامات لازم برای بهره برداری از مزرعه تحقیقاتی میگوی مرکز در سال آتی در دفتر ریاست مرکز برگزار گردید. در این جلسه ضمن تشریح اهداف مورد نظر از احداث این مزرعه در کنار مزارع بخش خصوصی ،یکی از اهداف آن انجام طرح ها و پروژه هایی است که در ارتباط با مشکلات مزارع پرورشی بوده و که می تواند مزرعه ای الگویی ـ تحقیقاتی و ترویجی باشد.کارشناسان اداره کل دامپزشکی نیز بر رعایت الزامات بهداشتی تولید میگوتوضیحاتی ارائه کردند. در پایان این جلسه بر همکاری بیشتر دامپزشکی استان با مرکز تحقیقات شیلات استان تاکید شد.
تعداد بازديد:293
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co