مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
خبرهای علمی
جلسه ی رئیس و معاونان مرکزتحقیقات شیلات استان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان
دو شنبه 7 آبان 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
محل برگزاری : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دفتر رئیس سازمان)

تاریخ : 1397/08/01

به گزارش روابط عمومی مرکز، پیروهما هنگی بعمل آمده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری گلستان ، رئیس مرکز به همراه معاون پژوهشی و معاون برنامه ریزی وپشتیبانی مرکز در دفترآقای دکتر روزبهان رئیس سازمان میریت و برنامه ریزی استان حضور یافتند . در این جلسه ضرورت تکمیل طرح ایجاد بانک ژن زنده ماهی کپور و کلمه بمنظور حفظ ذخایر این دو گونه با ارزش و کمک به پایداری شغل صیادی در منطقه مطرح گردید واز رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان درخواست شد تا در خصوص تخصیص بودجه از محل منابع استانی بمنظور تکمیل این طرح مساعدت لازم را بعمل آورند . همچنین ضرورت و اهمیت این طرح توسط معاون پژوهشی مرکز ارائه شد و در ادامه رئیس مرکزموضوع توسعه مزرعه آب شورمیگوی گمیشان را مطرح کردند. در پایان با تشریح موضوع با استفاده از مستندات نقشه موجود مقرر شد نسبت به درخواست ارائه شده رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان نیزمساعدت لازم را داشته باشند.
تعداد بازديد:391
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co