مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
تازه ها
شرکت در اولین جلسه روسای منطقه یک در سال 97
شنبه 7 مهر 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
محل برگزاری: مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز

تاریخ: 1397/07/04

به گزارش روابط عمومی مرکز،اولین جلسه منطقه یک موسسات و مراکزتحقیقاتی، سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی در سال 97 با حضور روسای موسسات و مراکزتحقیقاتی، مدیران ترویج سازمان جهاد و روسای مراکز آموزش عالی منطقه یک در مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز به ریاست دکتر فرجی وبا دستورجلسه بحث و تبادل نظر در خصوص استفاده بهینه از ظرفیت های منطقه تشکیل شد. دراین جلسه ابتدا دکتر کریمی ریاست مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز گزارشی از توانمندی ها و فعالیت های مرکز و خانم دکتر حسینی نیز گزارشی از برنامه های خشکه کاری برنج ارائه نمودند . سپس حضار به معرفی خود و بیان نقطه نظرات و پیشنهادات در خصوص استفاده بهینه از ظرفیت های منطقه پرداختند. دکتر آقایی مقدم نیز درخصوص امکان اجرای پروژه های مشترک با مراکز تحقیقاتی منطقه یک توضیحاتی دادند.در پایان نیز بازدیدی از مرکز و آزمایشگاه های بخش های مختلف و فعالیت های آن انجام شد.
تعداد بازديد:259
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co