مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
خبرهای علمی
برگزاری سمینارعلمی کارشناسان
شنبه 31 شهریور 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
محل برگزاری : سالن کنفرانس مرکز

تاریخ :1397/06/24

به گزارش روابط عمومی مرکز،در روز شنبه مورخ 24/06/1397 در سالن همایش مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان و در حضور کارشناسان مرکز، سخنرانی علمی تحت عنوان " دستورالعمل تکثیر ماهیان دریایی با تاکید بر گونه های بومی (هامورمعمولی، صبیتی و شانک زردباله)" توسط مهندس اسمعیل پقه برگزار شد و در مورد کلیات گونه های ماهیان دریایی مورد تکثیر در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره)، بخش‌های مختلف آن ایستگاه و نقش هر یک از بخش هادر فرایند تکثیر و همچنین در خصوص روش کار تکثیر ماهیان دریایی بومی با جزییات بیان گردید. درپایان نیز به سؤالات مطرح شده از طرف کارشناسان مرکز پاسخ داده شد.
تعداد بازديد:377
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co