مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
خبرهای علمی
برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه در مرکز تحقیقات شیلات
شنبه 24 شهریور 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
محل برگزاری: سالن جلسات مرکز

تاریخ: 1397/6/7

اولین نشست مشترک کمیته ترویجی در روز دوشنبه مورخه 19/6/97 فیما بین مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی و اداره ترویج سازمان جهاد استان در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات شیلات –گرگان تشکیل گردید. در این نشست آقایان دکتر عباسعلی آقایی مقدم ریاست محترم مرکز تحقیقات شیلات ، مهندس ابراهیم ملاعلی مدیر محترم هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد استان، اعضای کارگروه ترویج مرکز تحقیقات شیلات استان، مهندس احمد رضا کریمی رئیس اداره ترویج و مهندس نخعی رئیس اداره آموزش بهره برداران جهاد استان حضور داشتند. در ابتدا رئیس مرکز تحقیقات شیلات توضیحاتی در خصوص مرکز و وجود متخصصین شیلاتی جهت آموزش مروجان پهنه و طرح اکواپونیک و اجرایی نمودن آن به صورت مشترک با گروه ترویج جهاد استان و درایستگاه تحقیقاتی قره سو که از ایستگاههای تابعه مرکز تحقیقات شیلات – گرگان میباشد ، ماهیان زینتی و آموزش روش های تکثیرو پرورش آنها به مروجان پهنه و بهره برداران سخنانی ایراد کردند. سپس مهندس ملاعلی در خصوص توانمند سازی بهره برداران و مروجان پهنه و آموزش آنها ، وجود سایت الگویی و برگزاری منظم جلسات در چند هفته اخیر با همکاران گروه زراعت ، اداره کل شیلات استان و مرکز آموزش تحقیقات جهاد استان سخنانی ایراد کردند.
تعداد بازديد:476
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co