مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     دو شنبه 17 بهمن 1401   ثبت نام ورود  
تازه ها
نشست مشترک کمیته ترویجی بین مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی و اداره ترویج جهاد استان
شنبه 24 شهریور 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
lمحل برگزاری : سالن کنفرانس مرکز تحقیقات شیلات

تاریخ :1397/6/19

اولین نشست مشترک کمیته ترویجی در روز دوشنبه مورخه 19/6/97 در ساعت بین مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی و اداره ترویج جهاد استان در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات شیلات –گرگان تشکیل گردید. در این نشست آقایان دکتر عباسعلی آقایی مقدم ریاست محترم مرکز تحقیقات شیلات ، مهندس ابراهیم ملاعلی مدیر محترم هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد استان، مهندس بوسف ایری، مهندس بایرام محمد قرنجیک، مهندس حق پناه، مهندس حسین پیری از اعضای کارگروه ترویج ، مهندس احمد رضا کریمی رئیس اداره ترویج و مهندس نخعی رئس اداره آموزش بهره برداران جهاد استان حضور داشتند. در ابتدا رئیس مرکز تحقیقات شیلات توضیحاتی در خصوص مرکز و وجود متخصصین شیلاتی جهت آموزش مروجان پهنه و طرح اکواپونیک و اجرایی نمودن آن به مشترک با ترویج جهاد استان و درایستگاه تحقیقاتی قره سو از ایستگاه تابعه مرکز تحقیقات شیلات - گرگان، ماهیان زینتی و آموزش روش های تکثیرو پرورش آنها به مروجان پهنه و بهره برداران صحبت کردند. سپس مهندس آقای ملاعلی در خصوص توانمند سازی بهره برداران و مروجان پهنه و آموزش آنها با آموزش مرتبط کاریشان ، وجود سایت الکویی و برگزاری منظم جلسات در چند هفته اخیر با همکاران زارعت ، اداره کل شیلات استان و مرکز آموزش تحقیقات جهاد استان صحبت کردند. در ضمن بقیه افراد حاضر دراین موارد به تباد ل نطر پرداختند. در پایان این نشست با ذکر صلواتی به کار خود پایان داد.
تعداد بازديد:289
Copyright (c) 2023 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co