مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
خبرهای علمی
برگزاری دومین نشست کارگروه آموزش و ترویج مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی
سه شنبه 6 شهریور 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
محل :سالن کنفرانس مرکز

تاریخ : 1397/6/5

به گزارش روابط عمومی مرکز ، دومین نشست کارگروه آموزش و ترویج در مورخه 5/6/ 1397 در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات و با حضور ریاست محترم مرکز و اعضای محترم کارگروه تشکیل گردید. در این جلسه تدوین برنامه های اصولی در راستای ارتقای کارگروه در مرکز و اجرای برنامه ترویجی، برگزاری نشست های تخصصی و کارشناسی با دانشگاهیان، اداره کل شیلات استان ، اداره کل دامپزشکی، سازمان محیط زیست درخصوص میگو ، ماهیان گرمابی و سردآبی، ماهیان دریایی و بازسازی ذخایرو.... ، فعال کردن تالار ترویج به منظور بررسی و ثبت مقالات و یافته های ترویجی و طرح های ترویجی، برگزاری روز مزرعه با بهره برداران پرورش میگو، ماهیان گرمابی و سرد آبی و صیادان، پیگیری و ایجاد راهکارهای موثر جهت انتقال دستاورد های ترویجی درخصوص میگو، ماهیان گرمابی و سرد آبی و بازسازی ذخایربه بهره برداران ، پیگیری دربرگزاری کارگاههای آموزشی و ترویجی برای بهره برداران در سطح استان و همچنین پیگیری در خصوص تهیه بروشور ها و پوسترهای آموزشی و ترویجی برای بهره برداران آبزی پروری و صیادان از مهمترین برنامه های این نشست بود. این نشست در پایان با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت .
تعداد بازديد:370
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co