مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
خبرهای علمی
شرکت در جلسه ی شورای تحقیقات استان
يک شنبه 14 مرداد 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
تاریخ :1397/5/10

مکان : مرکز آموزش النگ

به گزارش روابط عمومی، جلسه ی شورای تحقیقات با حضور ریاست محترم سازمان جهاد، دکتر مهاجر و کلیه ی روسای مراکز تحقیقاتی استان و کمیته های تحقیقات در محل مرکز آموزش النگ بمنظور بررسی پروژه های خاص سال 1397برگزار شد. در این جلسه ابتدا دکتر فرجی درخصوص مصوبه های جلسه قبل و دستور جلسه نکاتی را بیان نمودند سپس دبیران کمیته های مختلف گزارشی از فعالیت ها و پروژه های خاص سال 97 ارائه نمودند. در پایان دکتر مهاجر نیز نکاتی را درخصوص فعالتیت های تحقیقاتی استان و لزوم سرعت بخشیدن به آن بیان نمود. جلسه با صلواتی بر محمد و آل محمد پایان یافت.
تعداد بازديد:306
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co