مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
تازه ها
بازدید ریاست پژوهشکده میگوی کشور از سایت میگوی گمیشان
چهار شنبه 10 مرداد 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
تاریخ : 1397/5/5

محل: سایت میگوی گمیشان

به گزارش روابط عمومی مرکز، بنا به دعوت مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان، ریاست و معاونت پژوهشی پژوهشکده میگوی کشور، ریاست هیات مدیره ی اتحادیه ی پرورش دهند گان میگوی بوشهر و نمایندگان شرکت دانش بنیان زیست ژن که جهت برگزاری نشست تخصصی و روز مزرعه به استان گلستان سفر کردند به جهت آشنایی با سایت گمیشان، بازدیدی از منطقه تدارک دیده شد. درابتدا از مزرعه ی تحقیقاتی میگو و آبزیان آب شور گمیشان و سپس از کانال های ورودی، خروجی و مزارع پرورش میگو بازدید و نکاتی را در خصوص پتانسیل بالاو شرایط بسیار استثنایی این سایت عنوان نموده وپیشنهاداتی را جهت نشست تخصصی ارائه کردند.
تعداد بازديد:528
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co