مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
خبرهای علمی
حضورمعاون محترم پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درمرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی – گرگان
شنبه 23 تیر 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
تاریخ : 1397/4/19

محل : مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان

به گزارش روابط عمومی مرکز ، پیرو هماهنگی بعمل آمده ، آقای دکتر زارع معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی سفری به استان گلستان داشتندکه در طی این سفر ابتدا ازمرکزتحقیقات میگو و آبزیان آب شور گمیشان بازدید بعمل آورده و از روند پیشروفت پروژه و برنامه های آتی در این مزرعه آگاه شدند. سپس از مزرعه ی آب شیرین النگ و ایستگاه قره سو بازدید کردند. در این بازدید برنامه توسعه و پروژه های ایستگاه به تفضیل توضیح داده شد. در ادامه نیز در جمع کارشناسان مرکز در محل سالن کنفرانس مرکز حضور یافتند .در این جلسه ابتدا دکتر آقایی مقدم-ریاست مرکز- ضمن خوش آمد گویی از حضور آقای دکتر زارع در مرکز تقدیر و تشکر نموده ودر ادامه گزارشی از فعالیت ها و اثر بخشی مرکزدر ده سال گذشته در استان توسط معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز ارائه شد. سپس دکتر زارع ضمن بیان دیدگاه ها و نظرات خود به سوالات مطرح شده از طرف کارشناسان مرکز پاسخ دادند .درپایان این جلسه دکتر زارع از تلاش های انجام گرفته در مرکز تقدیر بعمل آوردند.
تعداد بازديد:370
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co