مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
تازه ها
برگزاری جلسه هماهنگی در خصوص همکاری مشترک پژوهشی با دانشگاه منابع طبیعی گلستان
يک شنبه 6 خرداد 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
محل برگزاری : سالن کنفرانس مرکز تحقیقات شیلات

تاریخ برگزاری : 1397/03/05

به گزارش روابط عمومی مرکز ، پیروامضاء تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات شیلات استان و دانشگاه منابع طبیعی گلستان ، دومین جلسه هماهنگی با حضور اعضاء هیئت علمی گروه شیلات و رئیس ، معاونین ومسئولین بخش های مرکز در سالن کنفرانس مرکزپیرامون زمینه های همکاری پژوهشی برگزارگردید. در این جلسه موضوعات مهم کاربردی مورد نیاز اداره کل شیلات استان مطرح و مقرر گردید پس از حصول توافق در تدوین طرح ، پروژه های مرتبط با اهداف طرح در کارگروه های تخصصی مطرح وتدوین گردد.
تعداد بازديد:305
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co