مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
خبرهای علمی
شرکت ریاست مرکز تحقیقات شیلات استان گلستان در جلسه کمیته رهاسازی
شنبه 5 خرداد 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
محل : سالن جلسات اداره کل شیلات استان گلستان

مورخ :1397/2/29

به گزراش روابط عمومی مرکز ، جلسه ای در تاریخ 29/2/97 با حضور ریاست مرکز ، معاونت صید وصیادی و معاونت آبزی پروری و روسای مراکز بازسازی ذخایر و کارشناسان اداره کل شیلات استان در محل سالن جلسات برگزار شد . در این جلسه ابتدا دکتر یحیایی معاون صید و صیادی اداره کل شیلات استان گلستان در خصوص مصوبات جلسه قبل نکاتی را بیان کردند و سپس روسای مراکز بازسازی ذخایربه تشریح وضعیت تکثیر و تولید بچه ماهیان پرداختند و ضمن ارائه اطلاعات تولید و زیست سنجی بچه ماهیان ، آمادگی خود را جهت آغاز رهاسازی اعلام نمودند . در ادامه دکتر آقایی مقدم ریاست مرکز تحقیقات شیلا استان در خصوص تهیه نقشه راه و بازسازی ذخایر و لزوم تغییرالگوی رهاسازی جهت تغییرات اقلیمی و بحران آب بخصوص در استان گلستان توضیحاتی ارائه نموده و در پایان ضمن تعیین تیم کارشناسی نظارت بر رهاسازی با توجه به شرایط مناسب رودخانه ها و وزن مناسب بچه ماهیان آغاز رهاسازی را تایید نمودند.
تعداد بازديد:364
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co