مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
خبرهای علمی
شرکت در کارگاه آموزشی پیشرفت های اخیر در صنعت غذای آبزیان
شنبه 5 خرداد 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
مکان: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

تاریخ : 1397/2/24

به گزارش روابط عمومی مرکز، کارگاه آموزشی یک روزه با عنوان پیشرفت های اخیر در صنعت تغذیه آبزیان در دانشگاه منابع طبیعی ساری در روز دوشنبه 24/2/97 برگزار شد.در این کارگاه ، آقای پروفسور یوهان ورت (Johan Verreth) ، از دپارتمان آبزی پروری و شیلات دانشگاه واخنینگن کشور هلند ، دکتر کرامت، عضو هیات علمی گروه شیلات دانشگاه ، کارشناسان شرکت فرادانه و آقای دکتر عابدیان عضو هیات علمی دانشگه تربیت مدرس دستاورد های خود را در زمینه صنعت تغذیه آبزیان ارایه نمودند. در این کارگاه آموزشی ریاست محترم ، معاونت مالی اداری و دو تن از کارشناسان مرکز آقای میرهاشمی و خانم جرجانی نیز حضور داشتند.
تعداد بازديد:416
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co