مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     پنج شنبه 27 خرداد 1400   ثبت نام ورود  
تازه ها
بازدید از مرکز بازسازی ذخایر شهید مرجانی
شنبه 5 خرداد 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
زمان : 1397/03/01
به گزارش روابط عمومی مرکز ، ریاست مرکز بازدید ی از روند تولید بچه ماهیان خاویاری تاسماهی ایرانی بمنظور رهاسازی و بازسازی ذخایر و فیلماهی جهت تامین نیاز بخش خصوصی از مرکز شهید مرجانی داشتند . در این بازدید سلامت و رشد بچه ماهیان قره برون و فیلماهی مورد بررسی قرارگرفت و مقرر شد که بدلیل شرایط مناسب رودخانه ها و رسیدن بچه ماهیان قره برون به وزن 2 گرم رهاسازی در اسرع وقت انجام گیرد.
تعداد بازديد:215
Copyright (c) 2021 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co