مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
خبرهای علمی
تشکیل اولین جلسه کارگروه آموزش و ترویج مرکز تخقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی - گرگان
شنبه 5 خرداد 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
تاریخ 1397/2/24

محل برگزاری : سالن کنفرانس مرکز تحقیقات شیلات

به گزارش روابط عمومی مرکز،اولین جلسه کارگروه آموزش و ترویج با حضور ریاست محترم مرکز و اعضای محترم کارگروه یوسف ایری، سید امین میر هاشمی رستمی، حسین پیری ، بهروز قره وی ، خانم احمدی و عبداله حق پناه تشکیل شد. در این جلسه آقای حق پناه به عنوان دبیر کارگروه انتخاب و در پیرامون اجرایی نمودن طرح های ترویجی و برگزاری کارگاه های آموزشی و همکاری با مزارع پرورش ماهی جهت استفاده از ظرفیت های آنها در جهت اجرای طرح های ترویجی درزمینه ماهی کپور دریایی، ماهی کفال خاکستری و میگو توضیحاتی ارائه نمود. در ادامه جلسه، اعضای گروه در خصوص همکاری با مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استحوانی سیجوال وتجهیز ایستگاه تحقیقاتی قره سو و مزرعه تحقیقاتی میگو در سایت میگوی گمیشان و اجرای پروژ های تحقیقاتی و ترویجی به بحث و گفتگوپرداختند. درپایان ریاست مرکزتوضیحاتی در خصوص اهمیت ترویج و نقش مرکز در استان دراین زمینه نکاتی را بیان نموده و درخصوص پروژه ی ترویجی میگو مواردی را مطرح نمودند. جلسه با ذکرصلواتی برمحمد و آل محمد خاتمه یافت.
تعداد بازديد:318
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co