مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
خبرهای علمی
برگزاری جلسه تبیین،تشریح و نحوه تکمیل فرم های مرتبط با محیط پژوهی در راستای برنامه راهبردی در قالب افق 1404 استان گلستان
دو شنبه 31 اردیبهشت 1397
محل برگزاری : سالن کنفرانس مرکز تحقیقات ذخایر آبهای داخلی-گرگان
به گزارش روابط عمومی مرکز در جلسه ای با حضور ریاست محترم ،معاونین ایشان و سایر کا رشناسان پژوهشی و اداری پشتیبانی نحوه تکمیل ،تبیین و تشریح فرم های مرتبط با محیط پژوهی اعم از محیط های داخلی و خارجی توسط مهندس پیری نماینده مرکز در کار گروه محیط پژوهی استانداری، در راستای تدوین سند راهبردی ودر جهت اجرای بهینه برنامه های کوتاه وبلند مدت در چارچوب افق 1404 استان و سایر نقطه نظرات همکاران در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت ودر انتها ی این نشست ،با صلواتی بر محمد(ص) و خاندان مطهرش همکاران جلسه را ترک نمودند.
تعداد بازديد:365
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co