مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
خبرهای علمی
جلسه هم اندیشی رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبهای داخلی- گرگان با رئیس پژوهشکده اکولوژی دریای خزربرگزار شد.
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
تاریخ :1397/2/11

محل برگزاری: سالن جلسات پژوهشکده اکولوژی دریای خزر - ساری

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی -گرگان، جلسه هم اندیشی رئیس و کارشناسان مرکز تحقیقات ذخایر آبهای داخلی- گرگان با رئیس و کارشناسان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با هدف برقراری همکاری های مشترک و موثر در اجرای طرح ها و پروژه ها در سالن جلسات پژوهشکده اکولوژی دریای خزر برگزارگردید. همچنین برای آشنائی هرچه بیشتر با امکانات و تجهیزات پژوهشکده از بخش های تخصصی و فعالیت های تحقیقاتی آنها نیز بازدید بعمل آمد.
تعداد بازديد:391
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co