مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
تازه ها
جلسه با اداره کل محیط زیست استان گلستان
دو شنبه 10 اردیبهشت 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
محل برگزاری : دفتر مدیرکل محیط زیست استان گلستان

تاریخ : 97/2/9

به گزارش روابط عمومی مرکز، در پی استحکام همکاری پژوهشی با اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان جلسه ای با حضور رئیس مرکز ، معاون پژوهشی ، معاون پشتیبانی و مسئولین بخشهای مرکز در دفتر مدیرکل محیط زیست استان برگزار گردید. در این جلسه زمینه های همکاری پژوهشی درخصوص امکان فعالیت های پژوهشی در پن برای خلیج گرگان ، مطالعه اثرات زیست محیطی طرح توسعه میگوو مطالعه تالابهای استان مورد بحث قرار گرفت .
تعداد بازديد:302
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co