مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
تازه ها
بازدید از رودخانه ی گرگانرود
يک شنبه 9 اردیبهشت 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
محل بازدید: مصب رودخانه ی گرگانرود

تاریخ : 1397/2/6

به گزارش روابط عمومی مرکز، به منظور بررسی وضعیت رودخانه گرگانرود، بازدیدی در مورخه 6/2/1397 توسط ریاست مرکز، دکتر عبدوس مدیر کل محترم محیط زیست، مهندس قدس علوی مدیرکل شیلات استان گلستان به همراه معاونان و ریاست حفاظت منابع شیلات استان انجام گردید. دراین بازدید مسئله حفاظت مشترک از رودخانه و مصب مورد بررسی قرارگرفت و مقررشد درفصل مهاجرت و تکثیر ماهیان دریایی رودکوچ، یگان حفاظت منابع شیلات و اداره محیط زیست استان با همکاری دریابانی بصورت مستمر گشت های مشترکی درمنطقه انجام دهند.
تعداد بازديد:303
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co