مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
تازه ها
برگزاری آیین گردهمایی محققان معین منطقه ۱ کشور در مرکز تحقیقات و آموزش استان گلستان
يک شنبه 9 اردیبهشت 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
تاریخ :97/1/29
محل برگزاری :مرکز آموزش شهید روحانی فرد شهرستان کردکوی

به گزارش روابط عمومی مرکز، آیین گردهمایی محققان معین منطقه ۱ کشور با حضور دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر کاظم خاوازی معاون ترویج سازمان ،روسای مراکز تحقیقات و آموزش منطقه ۱ ،روسای سازمان های جهاد کشاورزی چندین استان، اعضای شورای تحقیقات استان، مدیران ترویج منطقه ۱، دکترمختارمهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان به همراه معاونان و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها و مروجا ن مسئول پهنه استان، دکترابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و معاونان و پژوهشگران این مرکز، دکتر آقایی مقدم رییس مرکز تحقیقات شیلات استان به همراه کارشناسان و پژوهشگران مرکزو جمع کثیری از محققان و مروجان منطقه ۱ کشور در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۷ به میزبانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در محل واحد آموزش شهید روحانی فرد شهرستان کردکوی برگزار شد. دراین گردهمایی ابتدا دکتر زند درخصوص نقش محققین معین در مدیریت دانش فنی توضیحاتی ارائه دادند. درادامه دکترمهاجر نیزتوضیحاتی در خصوص نقش کشاورزی در زندگی مردم و اهمیت توسعه ی آن ارائه نمود. دکتر فرجی توضیحاتی در خصوص جایگاه و مشکلات حوزه ی کاری تحقیقات و ترویج در استان های منطقه یک کشوردادند و درپایان برنامه ی صبح دبیر محققان معین و نماینده کشاورزان پیشرو و رییس بنیاد گندمکاران ایران نیز توضیحاتی در خصوص فعالیت بخش های مربرطه ارائه نمودند. دربخش دوم نیز نشست های تخصصی در قالب 6 کارگروه تشکیل گردید که کارشناسان و ریاست مرکز تحقیقات شیلات استان در کارگروه دام، طیور و آبزیان به دبیری دکتر ولی نسب شرکت نموده و درخصوص مباحث تخصصی به بحث و گفتگو پرداختند. در پایان جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید.
تعداد بازديد:314
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co