مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     دو شنبه 17 بهمن 1401   ثبت نام ورود  
خبرهای علمی
برگزاری چهارمین جلسه کارگروه محیط پژوهی کشاورزی ( سند چشم انداز )
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1397
دستور کار : شناسایی و تعیین شاخصهای عملکرد و سنجه های زیرمجموعه عوامل بیرونی و داخلی (توسط بخشها) و همچنین سایر موارد
محل برگزاری : سالن قدس سازمان جهادکشاورزی استان.
تاریخ :3/2/97

جلسه با تلاوت آیاتی از قران کریم آغاز گردید.درابتدا آقای کاویانی کتولی جانشین محترم رئیس سازمان و معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی سازمان توضیحاتی در خصوص روند جلسه کارگروه محیط پژوهی و دستور کار جلسه عنوان نمودند . سپس دکتر دنکوب به تشریح پیشرفت جلسه و نحوه تکمیل فرمهای اکسلی که در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد بیاناتی ارائه نمودند . در ادامه جلسه همکاران ادارات، سازمانها، و سایر نهادهای شرکت کننده سئوالات و ابهامات خود را در این زمینه از دکتردنکوب ارائه نمودند که ایشان با توضیحاتی به سئوالات دوستان پاسخ دادند. در پایان جلسه نیز آقای کاویانی کتولی از شرکت و حضور فعال دوستان در مباحث و موارد عنوان شده تشکر کردند. جلسه با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.
تعداد بازديد:437
Copyright (c) 2023 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co