مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
خبرهای علمی
عنوان: نشست صمیمانه ی استاندار محترم گلستان با دکتر زند وجمعی از خانواده ی جهاد استان گلستان
يک شنبه 2 اردیبهشت 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
تاریخ: 29/1/1397
محل: استانداری استان گلستان

درادامه ی گردهمایی محققان معین منطقه ی 1 استان گلستان بعد از ظهر چهارشنبه 29 فروردین دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهادکشاورزی و هیات همراه، دکتر مهاجرریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، دکتر فرجی رییس مرکز تحقیقات ، آموزش و منابع طبیعی استان و دکتر آقایی مقدم ریاست مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان دیداری با دکتر هاشمی استاندار محترم استان گلستان داشتند . دراین دیدار ابتدا دکتر هاشمی ضمن خیر مقدم بیان نمودند که تغییر الگوی کشت باید با نگاه تحقیقاتی صورت گیرد و در این راه سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی نقش پررنگی دارد. دکتر اسکندر زند نیز اظهار داشتند که امروز اولویت ما رفع نیاز قشر زحمت کش کشاورز و توانمند کردن آنان است. و انتقال دانش به روز به بهره برداران از طریق محققان و مروجان بخش کشاورزی بسیار مهم است.
تعداد بازديد:531
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co