مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
خبرهای علمی
برگزاری جلسه بررسی تعهدات سال 97 مرکز مصوب شده در جلسه مدیران( موسسه)
شنبه 1 اردیبهشت 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
تاریخ برگزاری :97/2/1

به گزارش روابط عمومی مرکز، در این جلسه که با حضور ریس مرکز، معاونین و کلیه کارشناسان بخشهای تحقیقاتی در محل سالن جلسات مرکزبرگزار شد ،تعهدات سال 97 مصوب شده در جلسه مدیران و محورهای وظیفه مندی پژوهشی برای کلیه محققین اعم از اعضاء هیئت علمی و غیر هیئت علمی مطرح و مورد بحث قرارگرفت . در ادامه ، در راستای تدوین طرح های مربوط به محورهای وظیفه مندی پژوهشی کارگروههای تخصصی مشخص گردید ومقررشد تا در مدت یک ماه آینده چهارطرح مذکورآماده گردد.
تعداد بازديد:462
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co