مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
تازه ها
بازدید مسئول مرکزتکثیروپرورش ماهیان زینتی بخش خصوصی از ایستگاه تحقیقاتی قره سودر خصوص همکاری دوجانبه
شنبه 1 اردیبهشت 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
تاریخ : 97/1/28
به گزارش روابط عمومی مرکز، کارشناسان مرکز آقای میرهاشمی و خانم جرجانی به همراه آقای مهندس شهریاری مسئول مرکز تکثیر و پرورش ماهی زینتی بازدیدی از ایستگاه قره سو مرکز و مزرعه پرورشی ماهیان زینتی مهندس شهریاری به منظور تکثیر و پرورش ماهیان زینتی وارداتی در سال حمایت از کالای ایرانی داشتند. پس از این بازدید مقرر گردید تعدادی از ماهیان وارداتی در استخرهای قره سو تکثیرو پرورش آنها انجام گردد .
تعداد بازديد:292
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co