مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
خبرهای علمی
شرکت ریاست مرکز در دومین جلسه ی کارگروه محیط پژوهشی کشاورزی استان گلستان در افق 1404
يک شنبه 19 فروردین 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
محل برگزاری :سالن اجتماعات جهاد استان

تاریخ :97/1/15

این جلسه با حضور کلیه ی مدیران جهاد استان و نمایندگان ادارات کل و مراکز تحقیقاتی با دستور تعیین قلمرو و سند چشم انداز و برنامه راهبردی توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان گلستان در افق 1404 برگزار گردید . در این جلسه ابتدا دکتر دنکوب توضیحاتی در خصوص شاخص ها و عوامل تاثیرگذار در سند ارائه نمودند و سپس شرکت کنندگان مواردی را در خصوص ارائه اطلاعات بیان نمودند و سپس نمونه ای از قلمرو بخش کشاورزی توسط دکتر نورانی ارائه گردید. در پایان مقرر شد در جلسه بعدی هر یک از بخش ها اطلاعاتی در خصوص شناسایی و تایید عوامل بیرونی زیر بخش های کشاورزی ، عوامل داخلی در بخش کشاورزی و تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد ارائه نمایند . جلسه با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.
تعداد بازديد:441
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co