مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
خبرهای علمی
حضور ریاست مرکز در آخرین جلسه شورای مدیران مراکز و پژوهشکده های کشور
سه شنبه 14 فروردین 1397
مکان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

زمان: 21 و 22 اسفند 1396

به گزارش روابط عمومی مرکز، ریاست مرکز در آخرین جلسه شورای مدیران، باحضورریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشورو مدیران کلیه ی پژوهشکده هاو مراکز تابعه، معاونت ها و بخش های مختلف که در محل سالن جلسات موسسه برگزارگردید شرکت نمود. دراین جلسه ابتدا روسای پژوهشکده ها، مراکزو معاونت ها گزارش عملکرد سال 96 را ارائه نموده وکلیه ی مجریان پروژه های ترویجی گزارشی از پیشرفت پروژه ها درحضور جناب دکتر خاوازی ارائه دادند. مهمانان ویژه این جلسه دوروزه دکتر خاوازی معاونت ترویج و دکتر امیری لاریجانی، مدیرکل دفتر ترویج، دانش و فناوری کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشوربودند. درپایان این نشست دوروزه، دکتر پورکاظمی هدایایی را به رسم تقدیر از یکسال تلاش بی وقفه و صادقانه همکاران به ایشان اهدا نموده وضمن تبریک سال نو جلسه را با صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) به پایان بردند.
تعداد بازديد:492
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co