مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
خبرهای علمی
بازدید ریاست مرکزتحقیات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان از سد لاستیکی خواجه نفس
سه شنبه 7 فروردین 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
محل: روستای خواجه نفس – گرگانرود
تاریخ: 1397/1/5

به گزارش روابط عمومی مرکز، ریاست مرکز به همراه رییس ایستگاه تحقیقاتی قره سو و مهندس شکیبا مسئول مرکز بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی سیجوال بازدیدی از سد لاستیکی خواجه نفس برروی رودخانه ی گرگانرود داشتند. این بازدید به منظور بررسی موقعیت سد وامکان استفاده از آب آن در زمان رهاسازی بچه ماهیان خاویاری واستخوانی بعمل آمد.
تعداد بازديد:500
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co