مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
تازه ها
بازدید رییس مرکز و همراهان از ایستگاه قره سو
سه شنبه 7 فروردین 1397
نويسنده: روابط عمومی مرکز
محل: ایستگاه تحقیقات شیلات قره سو
تاریخ: 97/1/5

به گزارش روابط عمومی مرکز، ریاست مرکز به همراه مهندس عقیلی رییس اداره طرح و برنامه و مهندس نیازمحمد کر مسئول روابط عمومی مرکز بازدیدی از ایستگاه قره سو داشتند. دراین بازدید ضمن تبریک سال نو و خدا قوت به ریاست ایستگاه بابت عملکرد سال 96، بخش های مختلف ایستگاه و پیشرفت ساختمان سالن تکثیررا بررسی نموده و در خصوص برنامه های سال 97 مواردی را عنوان نمودند. درپایان مقررگردید که اولین جلسه شورای اداری مرکز در سال 97 درایستگاه قره سو برگزارگردد.
تعداد بازديد:322
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co