مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
خبرهای علمی
شرکت در جلسه هم اندیشی تدوین برنامه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی
چهار شنبه 11 بهمن 1396
نويسنده: روابط عمومی مرکز
جلسه درمحل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان برگزارگردید
به گزارش روابط عمومی مرکز جلسه هم اندیشی تدوین برنامه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی درمورخ 4/11/96 درمحل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان و با حضور ریاست محترم سازمان مهندس پیشقدم ، مسئولین و کارشناسان مراکز دانشگاهی وتحقیقاتی برگزار شد. در این جلسه حضار مواردی را عنوان نمودند ، دکتر رهنمودی توضیحاتی در خصوص ماده 27 قانون برنامه توسعه ششم ارائه نمود و سپس طرح اشتغالزایی روستایی را توضیح دادند. دکتر نجفی نژاد ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص ابهامات طرح، خانم دکتر اقدسی معاونت پژوهشی دانشگاه گلستان در خصوص ایجاد اشتغال پایدار، دکتر مازندرانی ریاست اداره کار در خصوص تعیین اولویت ها، دکتر فرجی ریاست محترم تحقیقات و آموزش ترویج استان در خصوص استفاده از تعاونی های تولید در روستا مواردی را عنوان و دکترآقایی مقدم سرپرست تحقیقات شیلات استان نیز ضمن آمادگی جهت همکاری در طرح استانی ، سوالاتی را در خصوص چگونگی تخصیص اعتبارات مطرح نمودند و در پایان مقرر گردید جلسات بطور مستمر برگزار شود.
تعداد بازديد:392
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co