مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
خبرهای علمی
برگزاری جلسه شیوه نامه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در استان گلستان
سه شنبه 3 بهمن 1396
نویسنده : روابط عمومی مرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان

سه شنبه:11/03/ 1396

این نشست که با هدف تشریح شیوه نامه مذکور تشکیل شد، آقای دکتر آقایی مقدم ریاست محترم مرکز پس ازتوضیحات کلی در این زمینه که در راستای « جزء یک بند الف ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» کشور ونیل به اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال تدوین شده است ودر آن شیوه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور و پیشنهادات تکمیلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می باشد به سوالات مطرح شده از سوی کارشناسان مرکز پاسخ داده شد. در ادامه مقرر شد که پس از بررسی کامل و تخصصی،با مشارکت همه همکاران برنامه مرکز نیز در این زمینه آماده و جهت پیگیری های بعدی به مراجع مرتبط ارائه گردد.این جلسه با صلوات بر محمد وآل مقدسش خاتمه یافت .
تعداد بازديد:421
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co