مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
تازه ها
گشت دریایی کارشناسان بخش ارزیابی ذخایرمرکز در سواحل شرقی خزر
يک شنبه 3 دی 1396
نويسنده: روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان
این گشت دریایی توسط کارشناسان بخش ارزیابی ذخایر به منظور بررسی وضعیت صید انجام گرفت .
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان در طی این گشت که در روز دوشنبه مورخ 27/09/96 انجام گرفت کارشناسان بخش ارزیابی به بررسی وضعیت صید پره های صیادی وارزیابی میزان صید ، بیومتری ماهیان صید شده و نمونه برداری از فلس ماهیان جهت تعیین سن به منظور تعیین ترکیب سنی ماهیان صید شده پرداختند و کلیه اطلاعات مورد نیاز توسط کارشناسان بخش ارزیابی ثبت گردید.
تعداد بازديد:393
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co