مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     يک شنبه 3 مهر 1401   ثبت نام ورود  
تازه ها
امضائ تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان و شرکت کشت و صنعت اسفراین
يک شنبه 12 آذر 1396
پیرو هماهنگی های صورت گرفته با شرکت کشت و صنعت اسفراین ،از طرف معاون پژوهشی مرکز آقای مهندس بندانی و اعضائ هیئت علمی گروه آبزی پروری آقایان مهندس میر هاشمی و دکترحسینی د ر مورخه 8/9/96 از شرکت کشت و صنعت اسفراین
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان پیرو هماهنگی های صورت گرفته با شرکت کشت و صنعت اسفراین ،از طرف معاون پژوهشی مرکز آقای مهندس بندانی و اعضائ هیئت علمی گروه آبزی پروری آقایان مهندس میر هاشمی و دکترحسینی د ر مورخه 8/9/96 از شرکت کشت و صنعت اسفراین ،پتانسیل های آبزی پروری منطقه ،امکانات زمین ، وجود چاه های آب( شور و لب شور) ، جاده و برق مورد بازدید قرار گرفت و تفاهم نامه همکاری بین طرفین بسته شد. پس از امضای تفاهم نامه سه گزینه فعالیت همکاری مورد موافقت دو طرف قرار گرفت . 1-ادامه پرورش و تکثیر کفال 2- پرورش ماهیان خاویاری 3-توسعه فعالیت پرورش ماهی قزل آلا
تعداد بازديد:629
Copyright (c) 2022 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co