مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     چهار شنبه 5 آذر 1393  ثبت نام ورود  
تازهای علمی کتابخانه
مقالات ارائه شده در همایشها و سمینارها
پیوند ها

   
   
   
مقالات به چاپ رسیده
وضعیت مقالات تحقیقاتی مرکز 1385 الی 1392
مقالات منتشره در مجلات داخلی و خارجی نمايش جزئيات
روزنامه ایران
نويسنده:روابط عمومی مرکز
تلاش برای احیای پرورش میگوی وانامی در گلستان نمايش جزئيات
برگزاری کارگاه آموزشی پرورش متراکم میگو برگزاری کارگاه آموزشی پرورش متراکم میگو
نويسنده:روابط عمومی مرکز
برگزاری کارگاه آموزشی پرورش متراکم میگو

به منظور بومی سازی دانش فنی افزایش تولید در واحد سطح و همچنین بهره برداری بهینه از پتانسیل های آبزی پروری میگو در کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور کارگاه آموزشی 2 روزه‌ای را با همکاری انجمن آّبزی پروری جهان (WAS) برگزار می نماید.

این کارگاه آموزشی در بهمن ماه سال جاری در استان بوشهر برگزار، و از دانش و تجربیات اساتید برجسته بین المللی جهت تدریس استفاده خواهد شد. اهداف برگزاری کارگاه به شرح زیر می باشد:

- آشنایی با دانش نوین تکثیر و پرورش میگو و افزایش تولید در واحد سطح (بیش از 15 تن در هکتار)

- امکان عضویت شرکت کنندگان در انجمن جهانی آبزی پروری با حضور دبیر منطقه ای انجمن WAS

شرایط شرکت در کارگاه آموزشی:

- هزینه ثبت نام اولیه یک میلیون ریال میباشد، که متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ 30/8/93 به حساب شماره 663606507 مهر گستر بانک کشاورزی بنام موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور واریز نموده و رسید آن را به امور مالی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ارائه نمایند.

- هزینه نهایی شرکت در کار نمايش جزئيات
معرفی ماهی کفال خاکستری راه راه (Mugil cephalus L معرفی ماهی کفال خاکستری راه راه (Mugil cephalus L
نويسنده:روابط عمومی مرکز
آبهای معرفی ماهی کفال خاکستری راه راه (Mugil cephalus L. ) به صنعت آبزی پروری کشور به عنوان گونه پرورشی در لب شور وشور
ارائه دهنده : سید میر هاشم رستمی

نمايش جزئيات
اهمیت سایت پرورش میگوی گمیشان اهمیت سایت پرورش میگوی گمیشان
اهمیت سایت پرورش میگوی گمیشان
درتوسعه اجتماعی و اقتصادی استان گلستان
اسماعیل تازیکه – کارشناس ارشد شیلات
مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی -گرگان
نمايش جزئيات
بررسی امکان پرورش فیلماهی در قفس
واحد اجرا: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان
نویسنده: محمود شکوریان نمايش جزئيات
خبرهای علمی
بررسی بیولو‍ژی و وضعیت پراکنش میگوی ماکروبراکیوم در اکوسیستم های آب شیرین بررسی بیولو‍ژی و وضعیت پراکنش میگوی ماکروبراکیوم در اکوسیستم های آب شیرین
نويسنده:روابط عمومی مرکز
بعنوان پروژه : بررسی بیولو‍ژی و وضعیت پراکنش میگوی ماکروبراکیوم در اکوسیستم های آب شیرین

نام و نام خانوادگی مجری : غلامعلی بندانی نمايش جزئيات
بررسی توان اکولوژیکی محل های رهاسازی بچه ماهیان خاویاری و استخوانی به منظور تنظیم بیلان رهاسازی در رودخانه گرگان رود بررسی توان اکولوژیکی محل های رهاسازی بچه ماهیان خاویاری و استخوانی به منظور تنظیم بیلان رهاسازی در رودخانه گرگان رود
بررسی توان اکولوژیکی محل های رهاسازی بچه ماهیان خاویاری و
استخوانی به منظور تنظیم بیلان رهاسازی در رودخانه گرگان رود
مجری :طاهرپورصوفی
نمايش جزئيات
بررسی و مقایسه سطح فلزات سنگین در رسوب، آب و ماهیان پُرمصرف حاشیه جنوبی دریای خزر در استان گلستان بررسی و مقایسه سطح فلزات سنگین در رسوب، آب و ماهیان پُرمصرف حاشیه جنوبی دریای خزر در استان گلستان
نويسنده:روابط عمومی مرکز
مجریان: غلامعلی بندانی- محمد شکرزاده
محل اجرا: سواحل جنوبی دریای حزر
نمايش جزئيات
بررسی وضعیت بهداشت و بیماریهای ماهیان تزئینی در محدوده استانهای گلستان، مازندران و خراسان رضوی بررسی وضعیت بهداشت و بیماریهای ماهیان تزئینی در محدوده استانهای گلستان، مازندران و خراسان رضوی
نويسنده:روابط عمومی مرکز
مجری ملی و استان گلستان : حسینعلی خوشباور رستمی نمايش جزئيات
بررسی و مطالعه اراضی پایین دست آلاگل بمنظور احداث مجتمع پرورش ماهیان گرم آبی
نويسنده:روابط عمومی مرکز
عنوان پروژه: بررسی و مطالعه اراضی پایین دست آلاگل بمنظور احداث مجتمع پرورش ماهیان گرم آبی نمايش جزئيات
پروژه تغذیه ماهی گورامی خالدار  به وسیله رنگدانه های طبیعی پروژه تغذیه ماهی گورامی خالدار به وسیله رنگدانه های طبیعی
پروژه تغذیه ماهی گورامی خالدار به وسیله رنگدانه طبیعی که توسط دانشجوی دکترا خانم مریم جرجانی برای اولین بار در مرکز در حال بررسی میباشد نمايش جزئيات
بررسی امکان پرورش بچه ماهی کپور دریایی در شرایط محصور  در خلیج گرگان تا سن بلوغ (مولد سازی) بررسی امکان پرورش بچه ماهی کپور دریایی در شرایط محصور در خلیج گرگان تا سن بلوغ (مولد سازی)
بررسی امکان پرورش بچه ماهی کپور دریایی در شرایط محصور در خلیج گرگان تا سن بلوغ (مولد سازی) نمايش جزئيات
شناسایی وبررسی پراکنش فراوانی آرتمیای بومی در استان گلستان شناسایی وبررسی پراکنش فراوانی آرتمیای بومی در استان گلستان
نويسنده:روابط عمومی مرکز
عنوان پروژه : شناسایی وبررسی پراکنش فراوانی آرتمیای بومی در استان گلستان وبررسی امکان تکثیر و پرورش آن

نام و نام خانوادگی مجری : احمد حامی طبری
Email:hami48_yhoo.com
نمايش جزئيات
مطالعه امکان پرورش ماهی کلمه ( Rutilusrutiluscaspicusnatioknipowitschi) در استخرهای خاکی با آب شیرین مطالعه امکان پرورش ماهی کلمه ( Rutilusrutiluscaspicusnatioknipowitschi) در استخرهای خاکی با آب شیرین
نويسنده:روابط عمومی مرکز
مطالعه امکان پرورش ماهی کلمه ( Rutilusrutiluscaspicusnatioknipowitschi) در استخرهای خاکی با آب شیرین
مجری : حسین پیری
مشاور :دکتر سعید یلقی
نمايش جزئيات
راهنمایی تکنولوژی کارگاههای کوچک ماهیان دریایی
نويسنده:عبدا... حق پناه
کارگاههای کوچک ماهیان دریایی چیست؟
نمايش جزئيات
بررسی بیولوژی (تغذیه, تخمریزی و رشد) ماهی کلمهRutilus rutilus caspius    در آب های ایرانی دریای خزر بررسی بیولوژی (تغذیه, تخمریزی و رشد) ماهی کلمهRutilus rutilus caspius در آب های ایرانی دریای خزر
بررسی بیولوژی (تغذیه, تخمریزی و رشد) ماهی کلمهRutilus rutilus caspius در آب های ایرانی دریای خزر

مجری : مهندس غلامعلی بندانی
نمايش جزئيات
بررسی ومطا لعه ارزیابی زیست محیطی بررسی ومطا لعه ارزیابی زیست محیطی
نويسنده:روابط عمومی مرکز
بررسی و مطالعه ارزیابی زیست محیطی
( منطقه دیگچه) بمنظور توسعه پرورش ماهیان گرمابی
مجری : دکتر حسینعلی خوشباور رستمی نمايش جزئيات
تازه ها
برگزاری مراسم تودیع دکتر یلقی معاونت محترم تحقیقاتی مرکز و معارفه مهندس بندانی در سالن کنفرانس مرکز امروز از ساعت 10:00 برگزاری مراسم تودیع دکتر یلقی معاونت محترم تحقیقاتی مرکز و معارفه مهندس بندانی در سالن کنفرانس مرکز امروز از ساعت 10:00
نويسنده:روابط عمومی مرکز
برگزاری مراسم تودیع دکتر یلقی معاونت محترم تحقیقاتی مرکز و معارفه مهندس بندانی به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی در سالن کنفرانس مرکز امروز دوشنبه از ساعت 10:00 نمايش جزئيات
هفته بسیج گرامی باد هفته بسیج گرامی باد
نويسنده:روابط عمومی مرکز
بسیج عظیم مردمی و جایگاه والای آن از منظر مقام معظم رهبری:
سالگرد تشکیل بسیج مستضعفان، یادآور خاطره پرشکوه مجاهداتی است که در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، زیباترین تابلوهای ایثار و فداکاری همراه با نجابت و فروتنی و توأم با شجاعت و رشادت را ترسیم کرده است. خاطره جوانمردان پاکدامن و غیوری که شیران روز و زاهدان شب بودند و صحنه نبرد با شیطان زر و زور را با عرصه جهاد با نفس اماره به هم آمیختند و جبهه جنگ را محراب عبادت ساختند. جوانانی که از لذات و هوس های جوانی برای خدا گذشتند و پیرانی که محنت میدان جنگ را بر راحت پیرانه سر ترجیح دادند و مردانی که محبت زن و فرزند و یار و دیار را در قربانگاه عشق الهی فدا کردند؛ خاطره انسانهای بزرگ و کم ادعایی که کمر به دفاع از ارزشهای الهی بستند و از هیبت دروغین قدرتهایی که برای حفظ فرهنگ و ارزشهای جاهلی غرب به مصاف ارزشهای الهی آمده بودند، نهراسیدند.
نمايش جزئيات
بجلسه هم اندیشی مسئولان روابط عمومی مراکز و پژوهشکده‌های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور روز سه شنبه مورخ 20/8/93 در تهران ستاد مرکزی موسسه برگزار گردید. بجلسه هم اندیشی مسئولان روابط عمومی مراکز و پژوهشکده‌های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور روز سه شنبه مورخ 20/8/93 در تهران ستاد مرکزی موسسه برگزار گردید.
نويسنده:روابط عمومی مرکز
جلسه هم اندیشی مسئولان روابط عمومی مراکز و پژوهشکده‌های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور روز سه شنبه مورخ 20/8/93 در تهران ستاد مرکزی موسسه برگزار گردید.
متن:
جلسه هم اندیشی مسئولان روابط عمومی مراکز و پژوهشکده‌های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور روز سه شنبه مورخ 20/8/93 در تهران ستاد مرکزی موسسه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در این جلسه علاوه بر مسئولان روابط عمومی مراکز و پژوهشکده های تابعه موسسه ، آقای دکتر پورکاظمی رئیس موسسه ، معاونین ایشان ،‌ رئیس روابط عمومی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و رئیس حوزه ریاست موسسه حضور داشتند.

این گزارش دکتر پورکاظمی رئیس موسسه بر اهمیت روابط عمومی و فعالیتهای مرتبط با آنها اشاره کرد و گفت: روابط عمومی ویترین و بلندگوی رسای موسسه است ، روابط عمومی هنر است و ذوق و سلیقه و عشق می‌خواهد. اگر اینها با هم توأم نشوند فعالیتها به خوبی جلوگر نخواهند شد.

وی با اشاره به اینکه باید بودجه‌ای مستقل برای فعالیتهای روابط عمومی ها اختصاص یابد تأکید کرد که باید پست سازمانی روابط عمومی‌ها مشخص گردد. نمايش جزئيات
ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین و اصحاب ایشان را تسلیت عرض میکنیم ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین و اصحاب ایشان را تسلیت عرض میکنیم
نويسنده:روابط عمومی مرکز (عارفی)
محرم، ماه حزن و اندوه و عزاداری شیعیان در شهادت حضرت امام حسین علیه السلام است.
حوادث و وقایع فراوانی در ماه محرم رخ داده است که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شویم:

غزوه ذات الرقاع، فتح خیبر، ازدواج حضرت زهرا، ورود امیر مؤمنان علی علیه السلام، حادثه خونین کربلا - تاسوعا و عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام و اسارت خاندان امام به کوفه و شام نمايش جزئيات
مناسبتها
مقام معظم رهبری :امسال را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کردند مقام معظم رهبری :امسال را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کردند
نويسنده:روابط عمومی مرکز
امسال را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کردند نمايش جزئيات
Copyright (c) 2014 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co