مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     جمعه 8 خرداد 1394   ثبت نام ورود  
تازهای علمی کتابخانه
مقالات ارائه شده در همایشها و سمینارها
پیوند ها

   
   
   
مقالات به چاپ رسیده
وضعیت مقالات تحقیقاتی مرکز 1385 الی 1393
مقالات منتشره در مجلات داخلی و خارجی نمايش جزئيات
روزنامه ایران
نويسنده:روابط عمومی مرکز
تلاش برای احیای پرورش میگوی وانامی در گلستان نمايش جزئيات
معرفی ماهی کفال خاکستری راه راه (Mugil cephalus L معرفی ماهی کفال خاکستری راه راه (Mugil cephalus L
نويسنده:روابط عمومی مرکز
آبهای معرفی ماهی کفال خاکستری راه راه (Mugil cephalus L. ) به صنعت آبزی پروری کشور به عنوان گونه پرورشی در لب شور وشور
ارائه دهنده : سید میر هاشم رستمی

نمايش جزئيات
اهمیت سایت پرورش میگوی گمیشان اهمیت سایت پرورش میگوی گمیشان
اهمیت سایت پرورش میگوی گمیشان
درتوسعه اجتماعی و اقتصادی استان گلستان
اسماعیل تازیکه – کارشناس ارشد شیلات
مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی -گرگان
نمايش جزئيات
بررسی امکان پرورش فیلماهی در قفس
واحد اجرا: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان
نویسنده: محمود شکوریان نمايش جزئيات
خبرهای علمی
برگزاری اولین اردوی آموزشی برگزاری اولین اردوی آموزشی
برگزاری اولین اردوی آموزشی توسط مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان برای دانشجویان دانشکده علوم دانشگاه گلستان نمايش جزئيات
نگهداری مولدین خاویاری در استخرهای خاکی ایستگاه قره سو نگهداری مولدین خاویاری در استخرهای خاکی ایستگاه قره سو
نگهداری مولدین خاویاری در استخرهای خاکی ایستگاه قره سو تا زمان استفاده از آنها در تکثیر و پرورش ماهیان به منظور باز سازی ذخایر نمايش جزئيات
برگزاری سیمینار علمی برگزاری سیمینار علمی
عنوان: ا ستفاده از پروبیوتیک ها و پربیوتیک ها در آبزیان
ارائه دهنده : مهندس اسماعیل تازیکه
نمايش جزئيات
برگزاری اولین جلسه کارگروه شبکه آزما یشگاههای علمی ایران (شاعا) در استان گلستان برگزاری اولین جلسه کارگروه شبکه آزما یشگاههای علمی ایران (شاعا) در استان گلستان
درروزسه شنبه مورخ 1/2/1394 جلسه ای با هدف بسترسازی لازم برای ایجاد شبکه ملی آزمایشگاه ها در محل معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد . نمايش جزئيات
خبری از صید ماهیان استخوانی پره های صیادی استان گلستان خبری از صید ماهیان استخوانی پره های صیادی استان گلستان
عنوان:
تغییر ناگهانی ترکیب گونه ای صید ماهیان استخوانی در دو ماهه آخر فصل صید 94-93
نمايش جزئيات
برگزاری نخستین جلسه شورای پژوهشی مرکز در سال 1394 برگزاری نخستین جلسه شورای پژوهشی مرکز در سال 1394
اولین جلسه شورای پژوهشی در روز یکشنبه مورخه 6/2/94 با حضور اعضای شورا و کارشناسان در سالن کنفرانس مرکز برگزار گردید نمايش جزئيات
برگزاری سیمینار علمی (جلسه هم اندیشی) برگزاری سیمینار علمی (جلسه هم اندیشی)
بررسی ساختار جمعیت ذخایر ماهی کلمه ، جهت مدیریت صید موجود در تکثیر بازسازی ذخایر این گونه
تاریخ اجرا : 26/11/93
محل برگزاری : کارگاه سیجوال
ارائه دهنده : غلامعلی بندانی
نمايش جزئيات
برگزاری سیمینار علمی برگزاری سیمینار علمی
"بیولوژی میگوی ماکرو براکیم Macrobrachium nipponense
در اکوسیستم های آب شیرین و باریکه ساحلی دریای خزر، استان گلستان"
نمايش جزئيات
بررسی بیولو‍ژی و وضعیت پراکنش میگوی ماکروبراکیوم در اکوسیستم های آب شیرین بررسی بیولو‍ژی و وضعیت پراکنش میگوی ماکروبراکیوم در اکوسیستم های آب شیرین
نويسنده:روابط عمومی مرکز
بعنوان پروژه : بررسی بیولو‍ژی و وضعیت پراکنش میگوی ماکروبراکیوم در اکوسیستم های آب شیرین

نام و نام خانوادگی مجری : غلامعلی بندانی نمايش جزئيات
شناسایی وبررسی پراکنش فراوانی آرتمیای بومی در استان گلستان شناسایی وبررسی پراکنش فراوانی آرتمیای بومی در استان گلستان
نويسنده:روابط عمومی مرکز
عنوان پروژه : شناسایی وبررسی پراکنش فراوانی آرتمیای بومی در استان گلستان وبررسی امکان تکثیر و پرورش آن

نام و نام خانوادگی مجری : احمد حامی طبری
Email:hami48_yhoo.com
نمايش جزئيات
بررسی توان اکولوژیکی محل های رهاسازی بچه ماهیان خاویاری و استخوانی به منظور تنظیم بیلان رهاسازی در رودخانه گرگان رود بررسی توان اکولوژیکی محل های رهاسازی بچه ماهیان خاویاری و استخوانی به منظور تنظیم بیلان رهاسازی در رودخانه گرگان رود
بررسی توان اکولوژیکی محل های رهاسازی بچه ماهیان خاویاری و
استخوانی به منظور تنظیم بیلان رهاسازی در رودخانه گرگان رود
مجری :طاهرپورصوفی
نمايش جزئيات
بررسی و مقایسه سطح فلزات سنگین در رسوب، آب و ماهیان پُرمصرف حاشیه جنوبی دریای خزر در استان گلستان بررسی و مقایسه سطح فلزات سنگین در رسوب، آب و ماهیان پُرمصرف حاشیه جنوبی دریای خزر در استان گلستان
نويسنده:روابط عمومی مرکز
مجریان: غلامعلی بندانی- محمد شکرزاده
محل اجرا: سواحل جنوبی دریای حزر
نمايش جزئيات
بررسی وضعیت بهداشت و بیماریهای ماهیان تزئینی در محدوده استانهای گلستان، مازندران و خراسان رضوی بررسی وضعیت بهداشت و بیماریهای ماهیان تزئینی در محدوده استانهای گلستان، مازندران و خراسان رضوی
نويسنده:روابط عمومی مرکز
مجری ملی و استان گلستان : حسینعلی خوشباور رستمی نمايش جزئيات
بررسی و مطالعه اراضی پایین دست آلاگل بمنظور احداث مجتمع پرورش ماهیان گرم آبی
نويسنده:روابط عمومی مرکز
عنوان پروژه: بررسی و مطالعه اراضی پایین دست آلاگل بمنظور احداث مجتمع پرورش ماهیان گرم آبی نمايش جزئيات
پروژه تغذیه ماهی گورامی خالدار  به وسیله رنگدانه های طبیعی پروژه تغذیه ماهی گورامی خالدار به وسیله رنگدانه های طبیعی
پروژه تغذیه ماهی گورامی خالدار به وسیله رنگدانه طبیعی که توسط دانشجوی دکترا خانم مریم جرجانی برای اولین بار در مرکز در حال بررسی میباشد نمايش جزئيات
بررسی امکان پرورش بچه ماهی کپور دریایی در شرایط محصور  در خلیج گرگان تا سن بلوغ (مولد سازی) بررسی امکان پرورش بچه ماهی کپور دریایی در شرایط محصور در خلیج گرگان تا سن بلوغ (مولد سازی)
بررسی امکان پرورش بچه ماهی کپور دریایی در شرایط محصور در خلیج گرگان تا سن بلوغ (مولد سازی) نمايش جزئيات
مطالعه امکان پرورش ماهی کلمه ( Rutilusrutiluscaspicusnatioknipowitschi) در استخرهای خاکی با آب شیرین مطالعه امکان پرورش ماهی کلمه ( Rutilusrutiluscaspicusnatioknipowitschi) در استخرهای خاکی با آب شیرین
نويسنده:روابط عمومی مرکز
مطالعه امکان پرورش ماهی کلمه ( Rutilusrutiluscaspicusnatioknipowitschi) در استخرهای خاکی با آب شیرین
مجری : حسین پیری
مشاور :دکتر سعید یلقی
نمايش جزئيات
راهنمایی تکنولوژی کارگاههای کوچک ماهیان دریایی
نويسنده:عبدا... حق پناه
کارگاههای کوچک ماهیان دریایی چیست؟
نمايش جزئيات
بررسی بیولوژی (تغذیه, تخمریزی و رشد) ماهی کلمهRutilus rutilus caspius    در آب های ایرانی دریای خزر بررسی بیولوژی (تغذیه, تخمریزی و رشد) ماهی کلمهRutilus rutilus caspius در آب های ایرانی دریای خزر
بررسی بیولوژی (تغذیه, تخمریزی و رشد) ماهی کلمهRutilus rutilus caspius در آب های ایرانی دریای خزر

مجری : مهندس غلامعلی بندانی
نمايش جزئيات
بررسی ومطا لعه ارزیابی زیست محیطی بررسی ومطا لعه ارزیابی زیست محیطی
نويسنده:روابط عمومی مرکز
بررسی و مطالعه ارزیابی زیست محیطی
( منطقه دیگچه) بمنظور توسعه پرورش ماهیان گرمابی
مجری : دکتر حسینعلی خوشباور رستمی نمايش جزئيات
تازه ها
یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال
حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد
رابه تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت
را ازدرگاه خداوند متعال و سبحان برای شماعزیزان مسئلت مینماییم نمايش جزئيات
اهدای خون ، اهدای زندگی اهدای خون ، اهدای زندگی
اهدای خون به اکیپ جمعیت هلال احمر استان گلستان توسط جمعی از همکاران محترم اداره کل شیلات گلستان و مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان نمايش جزئيات
دیدار ریاست محترم مرکز و جمعی از همکاران با خانواده شهید رومی دیدار ریاست محترم مرکز و جمعی از همکاران با خانواده شهید رومی
در هشتمین روز از دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی جناب آقای دکتر امینی ریاست محترم مرکز و جمعی از همکاران به مناسبت دومین سالگرد درگذشت همکار گرامی مرحوم عبدالجلیل رومی برادر شهید بزرگوار نوری رومی با حضور در منزل ایشان ضمن قرائت فاتحه یاد و خاطره این عزیزان را گرامی داشته و از خانواده معظم شهدا تجلیل کردند. نمايش جزئيات
پیاده روی و غبارروبی از مزار شهدا به مناسبت دهه فجر پیاده روی و غبارروبی از مزار شهدا به مناسبت دهه فجر
در روز چهارشنبه پانزدهم بهمن ماه 93 همزمان با چهارمین روز از ایام ا... دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی همکاران مرکز ضمن انجام پیاده روی همگانی در مسیر جاده ناهارخوران با حضور بر مزار شهدای گمنام شهر گرگان واقع در تپه نورالشهدا در مراسمی معنوی نسبت به غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر این عزیزان اقدام نموده و با اهدای شاخه های گل و نثار فاتحه یاد و خاطره رشادتهای این عزیزان را گرامی داشته و با آرمانهای بلند شهدای انقلاب و دفاع مقدس تجدید میثاق نمودند. نمايش جزئيات
12 بهمن سالروز ورود رهبر انقلاب اسلامی 12 بهمن سالروز ورود رهبر انقلاب اسلامی
همزمان با نخستین روز از دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی کارکنان مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی - گرگان نیز در مراسم با شکوهی یاد و خاطره سالروز ورود رهبر انقلاب اسلامی به وطن را گرامی داشتند

نمايش جزئيات
مناسبتها
جلسه اصلاح ساختار تشکیلاتی مرکز با حضور معاونین و کارشناسان مرکز جلسه اصلاح ساختار تشکیلاتی مرکز با حضور معاونین و کارشناسان مرکز
نويسنده:روابط عمومی مرکز
جلسه اصلاح ساختار تشکیلاتی مرکز با حضور معاونین و کارشناسان مرکز در سالن کنفرانس در تاریخ 21/دی/1393 نمايش جزئيات
Copyright (c) 2015 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان
Powered by taJan System Co